Klubbens ansigter

Personale
Klubbens medarbejdere ansættes af bestyrelsen. Nogle har en pædagogisk uddannelse, og alle har erfaring i at arbejde med børn og unge.

Personale
Kim Bach Mikkelsen, klubleder 15 t. ugentligt
Peter Bertelsen, klubmedarbejder 4 t. ugentlig
Rasmus Linneberg, klubmedarbejder 4 t. ugentligt
Martin Madsen, klubmedarbejder 4 t. ugentligt
Betinna Jensen. klubmedarbejder 4 t. ugentligt

Bestyrelse
Bestyrelsen vælges ind for 2 år ad gangen ved den årlige generalforsamling i oktober.
Der tilstræbes et overlap, således bestyrelses altid består af både nye og gamle bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består i øjeblikket af forældre til unge, der går i klubben samt klublederen og en medarbejderrepræsentant, men andre personer med interesse for klubarbejdet kan også vælges ind.

Formand: (den nyvalgte bestyrelse (september 2017) konstitueres snart, hvor formanden vælges)
Medlemmer (forældrerepræsentanter): Lisbeth Speich Larsen, Jens Eriksen, Morten Dam Madsen
Leder: Kim Bach Mikkelsen tlf.: 40 54 91 54
Medarbejderrepræsentant: Martin Madsen
Suppleanter: Morten Wang, Lene Juul Langballe

HUK har også et Ambassadør Team bestående af en mindre gruppe unge, der fungerer som klubmedlemmernes talerør.

HUKs logo er designet og udarbejdet af Mikkel Stubbe.