Møder

Kommende bestyrelsesmøder

Der var senest generalforsamling d. 13. September 2017
i Hjortshøj Ungdomsklub, HUK,  Skovager 4, 8530 Hjortshøj

Dagsorden

  • Valg af dirigent
  • Valg af stemmetæller
  • Beretning fra bestyrelsen
  • Regnskab
  • Indkomne forslag
  • Valg

Her kan du læse Referatet
Referat_generalforsamling_September2017

Særligt omkring valg:

I alt består bestyrelsen ifølge vedtægterne af minimum 5 medlemmer og 2 suppleanter. Vi tilstræber en flad struktur i bestyrelsen og opgaver deles og uddelegeres efter lyst og evne.

Det er bestyrelsens opgave at arbejde på og understøtte den daglige leder i at udvikle og drive en attraktiv klub, hvor de unge er medbestemmende og ser det som “deres sted” i “deres by” og hvor de oplever at være en del af et socialt fællesskab.

Klubben har lige nu et voksende antal  medlemmer og der er stort fokus på at hverve nye medlemmer og beholde de nuværende. Tilbuddet om klub gælder for 7., 8., 9. klasse uanset hvilken skole, man går på og helt op til det 18. år.